סוגי עניבות בצופים!


סוגי העניבות יפרטו להלן!

עניבת ד'- 
 עניבת ה'- 
עניבת ו'-
עניבת ז'-

עניבת ח'-
עניבת ט'-
עניבת מדריך שנה ראשונה י'-

עניבת מדריך שנה שניה או רשג"ד י"א- 
מדריך ט- 
פעיל-

פעיל מחסן-

ראש מחסן-

ראש ועדת פעילים- 
מרכז צעיר-
מרכז בוגר-
מרכז הנהגה-